Witamy

Obejmujemy opieką w zakresie:

  • Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla dzieci i młodzieży "Radosne Serce"
  • Hospicjum Stacjonarnego

W ZOL jesteśmy otwarci na dzieci i młodzież, która posiada przeciwwskazania do samodzielnego pozostania w domu, nie kwalifikuje się do leczenia szpitalnego lecz wymaga kontynuacji leczenia farmakologicznego, dietetycznego oraz usprawniającego. Ponadto niezdolne są do do samoopieki i wymagają stałego nadzoru lekarskiego, fachowej pielęgnacji, rehabilitacji i opieki pielęgniarskiej.

W hospicjum, ofiarując swój czas i swoją bliskość pragniemy, aby nasi podopieczni nie czuli się samotni. Pragniemy zaspokoić wszystkie podstawowe potrzeby, dążąc do zlikwidowania bólu i innych dolegliwości fizycznych, starać się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, spokój i wygodę, a także stworzyć możliwość przyjaznych kontaktów pacjenta i jego rodziny z członkami zespołu hospicyjnego. Staramy się również przygotować rodzinę do trudnej chwili rozstania z chorym.